Kjøp/Salg av BBC aksjer

Aksjonærer som ønsker å selge/kjøpe aksjer i selskapet kan om nødvendig kontakte en av styrerepresentantene, og som i så fall kan legge dette inn på hjemmesiden for selskapet.  Eventuelle salg/kjøp må i så fall forhandles og behandles av selger/kjøper selv.

Ønsker å selge BBC aksjer
Ønsker å kjøpe BBC aksjer