Ukategorisert

Emisjon 2023

2024-01-04T21:44:18+01:00

EMISJON 2023 BBC AS Blue Bay Club As gjennomførte emisjon høsten 2023. Denne ble fulltegnet og selskapet har fått tildelt NOK.650.000,- i ny kapital

Emisjon 20232024-01-04T21:44:18+01:00

April 2021

2021-04-21T17:32:21+02:00

Blue Bay Club AS INFORMASJON FRA STYRET – APRIL 2021.04.20 Som følge av korona situasjonen har det vært et svakt marked for investeringer i fritidseiendommer i Bulgaria. Primo 2021 registrerer vi signaler på at interessen for vårt markedssegment er i ferd med å ta seg opp igjen. Etter hvert som det igjen åpnes opp for [...]

April 20212021-04-21T17:32:21+02:00

Desember 2020

2020-12-22T12:44:53+01:00

Styrets fokus – høst/vinter 2020/21 BBC AS har ikke midler til å gjennomføre utbygging av tomten i Bulgaria som deleies gjennom det Bulgarske selskapet Blue Bay Club AD (BBC AD). I forståelse med de øvrige eierne i BBC AD har fokuset de siste årene derfor vært å selge tomten som den ligger, og ved et [...]

Desember 20202020-12-22T12:44:53+01:00