Desember 2020

2020-12-22T12:44:53+01:00

Styrets fokus – høst/vinter 2020/21 BBC AS har ikke midler til å gjennomføre utbygging av tomten i Bulgaria som deleies gjennom det Bulgarske selskapet Blue Bay Club AD (BBC AD). I forståelse med de øvrige eierne i BBC AD har fokuset de siste årene derfor vært å selge tomten som den ligger, og ved et [...]