EMISJON 2023 BBC AS

Blue Bay Club As gjennomførte emisjon høsten 2023. Denne ble fulltegnet og selskapet har fått tildelt NOK.650.000,- i ny kapital